تبلیغات
رندانه آخر ربودی جامی ز خمخانه دل‏░خونین چو برگ شقایق رنگین چو افسانه دل - ساعت 25
چهارشنبه 2 بهمن 1392

ساعت 25

   نوشته شده توسط: احمد    

باسمه تعالیهیچ وقت با این دو نفر هم صحبت نشو:

از خود متشکر/ وراج

هیچ وقت دل این دو نفر را مشکن:

پدر/ مادر

هیچ وقت این دو کلمه را بر زبان میار:

نمی توانم/ بدشانسم

هیچ وقت این دو کار را انجام مده:

دروغ / غیبت

هیچ وقت این دو جمله را باور مکن:

آرامش در اعتیاد / امنیت دور از خانه

همیشه این دو جمله را به خاطر بسپار:

آرامش با یاد خدا / دعای پدر و مادر

همیشه دو چیز را به یاد بیاور:

دوستان گذشته / خاطرات خوب

همیشه به این دو نفر گوش کن:

فرد با تجربه / معلم خوب

*

یادت باشد در دنیا تکرار هیچ چیز جز نماز زیبا نیست.

ضمن اینکه هرگز نمازت را ترک مکن، میلیون ها نفر زیر خاک

بزرگترین آرزویشان بازگشت به دنیاست: تا سجده کنند!

*

خدایا مرا دست بگیر و ببر... پیش از آنکه مردم مرا سر دست در کوچه ها ببرند.